Takimi i grupit punues për çështje të gjuhës

21 Mars 2019, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, ka mbajtur takimin sot, ku morën pjesë edhe zyrtarë të Zyrës së Komisionerit për Gjuhët. Tema e diskutimit ka qenë Analiza e gjendjës në zbatimin e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve në Kosovë dhe hapat që duhet të ndërmiren për realizimin e tij. Gjitashtu është dakorduar bashkëpunimi në të ardhmen midis dy institucioneve.