Sastanak radne grupe za jezička pitanja

22. januar 2019, Priština

Radna grupa za pitanja jezika razgovarala je o obeležavanju Međunarodnog dana maternjeg jezika.

Šef grupe Šerafedin Omer upoznao je članove radne grupe sa ovom inicijativom i kako će se ovaj dan proslaviti 21. februara ove godine.