Takimi i grupit punues për çështje të gjuhës

22 Janar 2019, Prishtinë

Grupi punues për çështje të gjuhëve diskutoi për festimin e Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare.

Kryesuesi i grupit Şerafedin Ömer, i njoftoi anëtarët e grupit të punës për këtë nismë dhe për mënyrën se si do të shënohet kjo ditë më 21 Shkurt të këtij viti.