Sastanak radne grupe za jezička pitanja

21. februar 2022, Priština

Predsednik Saveta g. Agim Ferati, šef Radne grupe za jezička pitanja g. Ridvan Gaši, član gđa. Dragna Mitić, kao i član g. Almedin Fejza, povodom obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika 21. februara 2022. godine, primila je na sastanku gđa. Lindita Sejdiu Rugova, dekan Filološkog fakulteta Univerziteta u Prištini. Na sastanku gđa. Rugova je upoznao članove radne grupe sa funkcionisanjem Odseka za balkanistiku, kao i razgovarao o mogućnostima buduće saradnje Saveta sa Filološkim fakultetom.