Sastanak radne grupe za jezička pitanja

27. januar 2022, Priština

Radna grupa za jezička pitanja održala je sastanak na kojem je g. Besim Murtezani iz Ministarstva lokalne uprave i g. Slaviša Mladenović, poverenik za jezike. Na sastanku se razgovaralo o problemima sa sajtovima opština na jezicima zajednica.