Takimi i grupit punues për çështje të gjuhëve

27 Janar 2022, Prishtinë

Grupi punues për çështje të gjuhëve, mbajti takimin në të cilin mori pjesë, z. Besim Murtezani nga Ministrina e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe z. Slaviša Mladenović, Komisioneri për Gjuhët. Në takim u diskutua lidhur me problemet me Web faqet e komunave në gjuhët e komuniteteve.