Sastanak radne grupe za jezička pitanja

23. jun 2021, Priština

Radna grupa za pitanja jezika održala je danas sastanak na kojem je ministar uprave i lokalne samouprave g. Elbert Krasniki. Nakon razgovora sa ministrom u vezi sa Zakonom o upotrebi jezika, članovi radne grupe dobili su odgovore od ministra.

Ministar je izrazio spremnost da i ubuduće sarađuje sa Savetom u cilju poboljšanja statusa nevećinskih zajednica u budućnosti.