Takimi i grupit punues për çështje të gjuhëve

23 Qershor 2021, Prishtinë

Grupi punues për çështje të gjuhëve mbajti sot takim, në të cilin morri pjesë edhe Ministri i Administrates dhe Pushtetit Lokal z. Elbert Krasniqi. Pas diskutimit me Ministrin në lidhje me Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve, anëtarët e grupit punues morën përgjigje nga Ministri.

Ministri shprehi gatishmërinë për bashkëpunim me Këshillin në të ardhmen në mënyrë që të përmirësohët statusi i komuniteteve jo shumicë në të ardhmen.