Sastanak Radne grupe za pitanja jezika

Radna grupa za pitanja jezika danas je održala sastanak na kome su članovi grupe diskutovali u vezi sa poštovanjem Zakona o upotrebi službenih jezika. Nakon diskusije složili su se da predlože preporuke Veću na usvajanje, koje će se poslati Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu lokalne samouprave.