Sastanak Radne grupe za pitanja jezika

Radna grupa za pitanja jezika na današnjem sastanku diskutovala je u vezi sa aktivnostima radne grupe u 2023. godini. Na sastanku članovi radne grupe su diskutovali i o sprovođenju zakona o upotrebi jezika u opštini Gračanica i složili su se da pošalju jednu preporuku.