Sastanak radne grupe za pitanja kulture

06. mart 2020, Priština

Radna grupa za pitanja kulture održala je danas sastanak na kome su članovi grupe razgovarali o posetama Upravama za omladinu, sport i kulturu u opštinama Republike Kosovo. Takođe, grupa je razgovarala o obeležavanju dana kulture.