Takimi i grupit punues për çështje të kulturës

06 Mars 2020, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit kanë diskutuar lidhur me vizitat në Drejtoritë për rini, sport dhe kulture në Komunat e Republikës të Kosovës. Gjithashtu, grupi ka diskutuar lidhur me shënimin e ditës së kulturës.