Sastanak Radne grupe za pitanja kulture

Članovi radne grupe za pitanja kulture, imali su sastanak sa zamenikom ministra pri Ministarstvu kulture omladine i sporta g. Sylejman Elshani.

Članovi su upoznali zamenika ministra sa radom Veća kao i objektivama sa kojima se bavi radna grupa za pitanja kulture.

Zamenik ministra je izrazio spremnost da saradjuje sa članovima Veća kao i da im pruži svu moguću podršku od strane ministarstva.