Sastanak radne grupe za pitanja kulture

25. mart 2021, Priština

Radna grupa za pitanja kulture održala je danas sastanak na kojem su članovi grupe razgovarali o problemima nevećinskih zajednica tokom pandemije. Na ovaj sastanak pozvani su predstavnici Ministarstva kulture i sporta g. Iber Alaj U.D. generalni sekretar i gđa. Esin Šiško, zvaničnik za dijalog i kulturnu raznolikost.