Takimi i grupit punues për çështje të kulturës

25 Mars 2021, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit kanë diskutuar lidhur me problemet e komuniteteve jo shumicë gjatë pandemisë. Të ftuar në ketë takimi ishin përfaqësues të Ministrisë së Kulturës dhe Sportit, z. Iber Alaj U.D. Sekretar i Përgjithshëm dhe znj. Esin Şişko, zyrtare për Dialogun dhe diversitet Kulturor.