Sastanak radne grupe za pitanja obrazovanja

25. jul 2019, Priština

Radna grupa za pitanja obrazovanja, na današnjem sastanku, razmatrala je preporuke koje su predložili članovi radne grupe. Nakon razmatranja, članovi radne grupe saglasili su se da predlože Savetu na saglasnost, a da se isti, nakon odobrenja u Savetu, uputi Ministarstvu prosvete, nauke i tehnologije.