Sastanak radne grupe za pitanja obrazovanja

18. januar 2019, Priština

Radna grupa za pitanja obrazovanja, na održanom sastanku, razgovarala je o novom nastavnom planu i programu, izazovima koji on nosi sa sobom i kako olakšati njegovu primenu za nevećinske zajednice. Rukovodilac radne grupe gđa. Senada Sagdati je na sastanku predstavila neke od poteškoća sa kojima se suočavaju bosanska i turska zajednica tokom procesa učenja u implementaciji novog nastavnog plana i programa.