Sastanak Radne grupe za pitanja obrazovanja

Radna grupa za pitanja obrazovanja na današnjem sastanku diskutovala je u vezi sa aktivnostima radne grupe u 2023. godini. Nakon diskusije članovi su se složili da realizuju nekoliko aktivnosti koje će započeti jednom posetom Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije, organizacijom okruglog stola, a nakon toga i sa ostalim aktivnostima. Na sastanku članovi su diskutovali i u vezi sa problemima sa kojima se suočavaju pripadnici nevećinskih zajednica koji završavaju studije u sektoru zdravstva van zemlje i kad se vrate na Kosovu isti se ne mogu zaposliti.