Sastanak Radne grupe za pitanja obrazovanja

Radna grupa za pitanja obrazovanja na današnjem sastanku diskutovala je u vezi sa nedostatkom psihologa i stručnjaka za usmeravanje u školama. Nakon diskusije članovi su se složili da se ovo pitanje u budućnosti adresira nadležnim institucijama.