Takimi i Grupit Punues për Çështje të Arsimit

Grupi Punues për Çështje Arsimit, në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me mungesën e psikologëve dhe specialistëve të orientimit nëpër shkolla. Pas diskutimeve anëtarët u pajtuan që kjo çështje të adresohet në të ardhmen në institucionet përkatëse.