Sastanak Radne grupe za pitanja obrazovanja

Radna grupa za pitanja obrazovanja dočekana je na sastanku od strane g. Elvisa Karadolami, Savetnika za zajednice u Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije.

Predsedavajući radne grupe g. Atakan Koro, gđa. Dževahira Kolenović, zamenica predsedavajućeg, kao i dva člana radne grupe g. Bajram Ilazi i g. Sunaj Garipi na sastanku su diskutovali o izazovima i problemima sa kojima se suočavaju pripadnici zajednica na polju obrazovanja.

G. Karadolami istakao je da će o iznetim problemima i izazovima obavestiti ministarku i da će se angažovati na njihovom rešavanju.