Sastanak Radne grupe za pitanja obrazovanja

Radna grupa za pitanja obrazovanja na današnjem sastanku razmatrala je Nacrt zakona o inspektoratu obrazovanja u Republici Kosovo. Tokom razmatranja članovi su diskutovali na nekoliko člana nacrt zakona i izneli mogućnost da predlože konkretne komentare na nacrt zakona.