Sastanak radne grupe za pitanja obrazovanja

23. januar 2020, Priština

Radna grupa za pitanja obrazovanja, na današnjem sastanku, razmatrala je stanje u obrazovanju pripadnika nevećinskih zajednica. Članovi su se na sastanku dogovorili da se tokom februara organizuje okrugli sto na kojem će direktori obrazovanja i koordinatori obrazovanja iz nekoliko opština biti pozvani da razgovaraju o nekim od problema sa kojima se pripadnici zajednica suočavaju u oblasti obrazovanje, u odgovarajućim opštinama.