Sastanak Radne grupe za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja

Radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja na sastanku održanom danas je izabrala g. Agima Ferati za predsedavajućeg radne grupe. Na sastanku radne grupe diskutovano je o budućim aktivnostima grupe tokom ove godine.