Sastanak radne grupe za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja

21. januar 2022, Priština

Radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja, na današnjem sastanku, razgovarala je o koordinaciji aktivnosti radne grupe za 2022. Nakon razgovora, članovi su utvrdili prioritetne aktivnosti za naredne mesece.