Takimi i grupit punues për çështje të punësimit dhe çështje sociale

21 Janar 2022, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me koordinimin e aktiviteteve të grupit punues për vitin 2022. Pas diskutimeve, anëtarët përcaktuan aktivitetet me prioritet për muajt e ardhshëm.