Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

10. mart 2020, Priština

Radna grupa za zakonodavstvo je na danas održanom sastanku razgovarala o pokretanju inicijative da se Dan kulturne raznolikosti na Kosovu proglasi zvaničnim danom. Na sastanku je gđa. Kaltrina Šalja, predstavnica NVO, pokretača ove inicijative, obrazložila je predlog članovima radne grupe. Nakon diskusije, članovi su se načelno složili oko ove inicijative, kao io koracima i radnjama za unapređenje ove inicijative.