Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

19. februar 2020, Priština

Radna grupa za zakonodavstvo je na danas održanom sastanku razgovarala o pokretanju inicijative da se Dan kulturne raznolikosti na Kosovu proglasi zvaničnim danom. Nakon razgovora, članovi su se načelno složili za ovu inicijativu, kao i za konsultacije u vezi sa koracima za dalje postupanje.