Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

28. maj 2019, Priština

Radna grupa za zakonodavstvo je na današnjem sastanku razmotrila Nacrt Uredbe (KRK) – br. KSKS/ 2019 za izmenu i dopunu Uredbe (KRK) – br. 21/ 2015 o procedurama i kriterijumima za izdavanje sertifikata građanima Republike Kosovo koji su dobili diplome Univerziteta u Severnoj Mitrovici, radi konkurisanja za posao i dobijanja licenci i stručnih ispita u javnim institucijama. Nakon razmatranja, članovi radne grupe su se saglasili da pošalju komentar na ovaj nacrt uredbe.