Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

24. januar 2019, Priština

Radna grupa za zakonodavstvo je na sastanku razmotrila zakonodavni program i godišnji plan strateških dokumenata za 2019 godinu.

Nakon razmatranja, članovi su određeni za trideset jedan (31) nacrt zakona i deset (10) nacrta strategija za koje su ocenili da su značajni za zajednice i na koje bi radna grupa mogla da da svoje komentare u fazi javnih konsultacija.