Sastanak Radne grupe za zakonodavstvo

Radna grupa za zakonodavstvo na današnjem sastanku razmatrala je Zakonodavni program za 2023. godinu. Nakon razmatranja i diskusija članovi radne grupe su odredili trideset i tri (33) nacrt zakona na koja će dati svoj doprinos u vidu komentara u toku faze javnih konsultacija.