Takimi i Grupit Punues për Legjislacion

Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi Programin Legjislativ për vitin 2023. Pas shqyrtimit dhe diskutimeve, anëtarët e grupit punues u përcaktuan për tridhjetë e tre (33) projektligje në të cilat do të ofrojnë kontributin e tyre me anë të komenteve në fazën e konsultimeve paraprake dhe publike.