Sastanak Radne grupe za zakonodavstvo

Radna grupa za zakonodavstvo na današnjem sastanku razmatrala je Nacrt zakona o putevima i Nacrt Administrativnog uputstva o dodeli stipendija. Nakon razmatranja i diskusije članovi su usvojili nekoliko komentara na ovaj nacrt zakona i nacrt administrativnog uputstva koji će biti predloženi Veću za usvajanje.