Sastanak Radne grupe za zakonodavstvo

Radna grupa za zakonodavstvo na današnjem sastanku razmatrala je predlog preporuku za Ministarstvo finansija, rada i transfera i nakon diskusije predložena preporuka podržana je od strane članova radne grupe. Na sastanku članovi radne grupe takođe su razmatrali predlog komentare na Strategiju zapošljavanja – Kosovo 2023-2027 i nakon diskusije predloženi komentari su dopunjeni od strane članova radne grupe.