Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

20. januar 2021, Priština

Radna grupa za zakonodavstvo je na današnjem sastanku razmatrala Zakonodavni program za 2021. godinu. Nakon razmatranja, članovi radne grupe identifikovali su i definisali dvadeset četiri (24) nacrta zakona za koje su ocenili da su od značaja za zajednice i ko će dati doprinos u fazi javnih konsultacija.