Sastanak sa Crnogorskom zajednicom

08. jul 2021, Priština

Predstavnici crnogorske zajednice u Savjetu g. Denis Ivić, i gđa. Vesna Dabetić ​​je, u okviru Godišnjeg plana rada Savjeta, kao i u saradnji sa Sekretarijatom Savjeta, organizovala sastanak sa Predstavničkim organizacijama crnogorske zajednice koje učestvuju u procesu imenovanja članova crnogorske zajednice. u Konsultativnom veću za zajednice. U susretu g. Denis Ivić upoznao je prisutne sa dosadašnjim radom Saveta, od imenovanja u Savet, kao i radom Radne grupe za zapošljavanje i socijalna pitanja, u svojstvu potpredsednika ove radne grupe.

Gospođa. Vesna Dabetić ​​je u svojoj diskusiji upoznala prisutne sa radom Radne grupe za jezička pitanja.

Nakon saopštenja g. Denis Ivić, i gđa. Vesna Dabetić, učesnici sastanka u okviru otvorene diskusije, pokrenuli su pitanja kao što su nedovoljna zaposlenost pripadnika crnogorske zajednice, izazovi i poteškoće u oblasti obrazovanja, kulture i jezika pripadnika crnogorske zajednice. zajednice, kao i zamolila dva člana Saveta, da se tokom svog rada u radnim grupama iu Savetu bave i angažuju u rešavanju pitanja koja su pokrenuli.