Sastanak sa g-dinom Sabri Tunç Angılı-jem, ambasadorom Republike Turske

Sekretar Veća g-đa. Nafiye Gaş dočekala je na sastanku g-dina Sabri Tunç Angılı-ja, ambasadora Republike Turske na Kosovu. Na sastanku g-din Angılı je upoznat od g-đe. Gaş o radu, ulozi i mandatu Konsultativnog veća za zajednice. Ambasador Angılı je Konsultativno veće za zajednice ocenio kao jedan važan mehanizam za zaštitu i promovisanje prava zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo.