Sastanak sa OEBS-om

29.april 2022, Priština

Predsednik Saveta g. Agim Ferati i sekretar Saveta gđa. Nafiie Gas je pozdravila predstavnike OEBS-a, gđu. Julija Vitanova i Šćipe Hajredini.

Na sastanku je razgovarano o nastavku saradnje na zajedničkim međuinstitucionalnim projektima koji se odnose na zaštitu i unapređenje prava zajednica i njihovih pripadnika.