Sastanak sa predstavnicima OEBS-a

Predsedavajući Veća g. Agim Ferati, Generalni sekretar Veća, gđa. Nafiye Gaş i službenici Sekretarijata 11. jula 2023. godine primili su na sastanak predstavnike OEBS-a, gđu. Mariu Paschou i gđu. Enisu Rami. Na sastanku je diskutovano o nastavku saradnje i podršku Veću od strane OEBS-a, realizujući dve aktivnosti u narednim mesecima.

Prva aktivnost se tiče jednodnevnog treninga za članove Veća na temu procesa izrade i komentiranja zakona, a druga aktivnost trodnevna radionica analiziranja i davanja komentara na nekoliko nacrt zakona koje odabere Veće.