Sastanak sa predstavnicima turske zajednice

U Mitrovici su 10. februara 2024. godine predstavnici turske zajednice u Veću g. Atakan Koro i gđa Sevim Bërveniku, u okviru Godišnjeg plana rada Veća, organizovali sastanak sa predstavničkim organizacijama turske zajednice, koje su učestvovale u procesu nominacije, kao i sa predstavnicima nevladinih organizacija iz Mitrovice, Vučitrna, Prištine i Prizrena.

G. Atakan Koro i gđa. Sevim Bërveniku, upoznali su predstavnike organizacija sa strukturom, organizacijom i radom Veća. Prisutni članovi turske zajednice na sastanku su bili znatiželjni i izrazili interes da saznaju o saradnji Veća sa institucijama zemlje, međunarodnim institucijama i nevladinim organizacijama, te su članovima Veća predstavili izazove i probleme sa kojima se suočavaju u svim oblastima života.

G. Atakan Koro i gđa. Sevim Bërveniku, nakon što su čuli i informisali se o izazovima i poteškoćama sa kojima se suočavaju pripadnici turske zajednice, istakli su da će se ubuduće zajedno angažovati da daju svoj doprinos u njihovom adresiranju i rešavanju istih.