Sastanak sa turskom zajednicom

22. jun 2021, Priština

Predstavnici turske zajednice u Savetu gđa. Gulten Nobırda, gđa. Sevim Brvenik i g. Atakan Koro je u okviru Godišnjeg plana rada Saveta, kao iu saradnji sa Sekretarijatom Saveta, organizovao sastanak sa Predstavničkim organizacijama turske zajednice, učestvujući u procesu nominovanja za članove turske zajednice. u Konsultativnom veću za zajednice. Na sastanku gđa. Gulten Nobırda je upoznao prisutne o ​​dosadašnjem radu Savjeta, od vremena njihovog imenovanja u Savjet, kao io radu Radne grupe za zakonodavstvo, u svojstvu zamjenika predsjedavajućeg ove radne grupe.

Gospođa. Sevim Brvenik je u svojoj diskusiji upoznala prisutne sa radom Radne grupe za pitanja kulture, dok je g. Atakan Koro, u svojstvu predsedavajućeg Radne grupe za pitanja obrazovanja.

Nakon saopštenja gđe. Gulten Nobırda, gđa. Sevim Brvenik i gospodin Atakan Koro, učesnici sastanka u okviru otvorene diskusije, pokrenuli su pitanja kao što su nedovoljna zaposlenost pripadnika turske zajednice, izazovi i poteškoće u oblasti obrazovanja, kulture i jezika pripadnici turske zajednice, kao što su i zamolili tri člana u Savetu, tokom svog rada u radnim grupama iu Savetu, da se bave i angažuju u rešavanju pitanja koja su oni pokrenuli.

Učesnici sastanka su ovakvu organizaciju ocenili kao veoma korisnu jer nudi saradnju i interakciju između članova Saveta i reprezentativnih organizacija turske zajednice.