Sastanak u Savetu Evrope u Prištini

Predsedavajući Veća, Atakan Koro, dva zamenika predsedavajućeg Valentina Ivić i Petar Đorđević, kao i članica Veća Elizabeth Katherine Gowing 5. decembra 2023. godine dočekani su na sastanku u Kancelariji Saveta Evrope u Prištini od strane delegacije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Elodie Fischer, Beatrice Fresko Rolfo, Eleanor Hourigan, dhe Azadeh Rojhan.