Sednica za imenovanje za zajednicu Aškalija

Zgrada Skupštine Republike Kosovo, sala N 303

27. jul, Priština

Sekretarijat Konsultativnog veća za zajednice (S-KKK) organizovao je danas interne izbore za nove članove Saveta.

Po isteku zakonskog roka za prijavu nevladinih organizacija i nezavisnih kandidata koji predstavljaju određenu zajednicu i nakon isteka rokova za kompletiranje dokumentacije i prigovora, S-KKK je počeo sa održavanjem sednica nominacija.

Za dva nova člana Saveta glasala je zajednica Aškalija sa delegatima iz organizacija Pokret za društveni razvoj i Unija mladih i Svetla budućnost i dva nezavisna kandidata. Po proceduri početkom septembra, predsednik Republike Kosovo donosi odluku o imenovanju novih članova, pri čemu će se javno objaviti i njihova imena.