Sesije nominacija za svaku zajednicu

Priština, 25. jul 2018

Nakon jednomesečnog procesa prijavljivanja organizacija i nezavisnih kandidata za člana Konsultativnog saveta za zajednice, u Kancelariji predsednika Republike Kosovo, razmotreni su dokumenti i na osnovu njih je Sekretarijat KKK formirao kalendar sesija nominacija koje će se odvijati ovim redosledom:

26 JULA27 JULA30 JULA31 JULA1 AVGUSTA2 AVGUSTA
Sesija za imenovanje zajednice:Sesija za imenovanje zajednice:Sesija za imenovanje zajednice:Sesija za imenovanje zajednice:Sesija za imenovanje zajednice:Sesija za imenovanje zajednice:
CRNA GORA, 11:00 časova*AŠKALI, 10:30 časova
*RIM, 11:30 časova
*EGIPĆAN, 14:00 časova
*SRB, 11:00 časova*GORAN, 10:30
u Dragašu/Meki
*BOŠNJAK, 11:00
Prizren/Maraš
*HRVAT, 14:00
Janjeve/Lipjan
kancelarija: N 303
Mesto: Zgrada Skupštine
kancelarija: N 303
Mesto: Zgrada Skupštine
kancelarija: C 203
Mesto: Zgrada Skupštine
*TURSKA, 13:30
u Prizrenu/Maraš