Sjednica imenovanja za crnogorsku zajednicu

Zgrada Skupštine Republike Kosovo, sala N 303

26. jul, Priština

Sekretarijat Konsultativnog veća za zajednice (S-KKK) organizovao je danas interne izbore za nove članove Saveta.

Po isteku zakonskog roka za prijavu nevladinih organizacija i nezavisnih kandidata koji predstavljaju određenu zajednicu i nakon isteka rokova za kompletiranje dokumentacije i prigovora, S-KKK je počeo sa održavanjem sednica nominacija.

Crnogorska zajednica sa delegatom i kandidatom Udruženja Crnogoraca Kosova i Udruženja Crnogoraca Lovćen danas je glasala za dva nova člana Savjeta. Po proceduri početkom septembra, predsednik Republike Kosovo donosi odluku o imenovanju novih članova, pri čemu će se javno objaviti i njihova imena.