Studijska posjeta Zagrebu

Studijska poseta Zagrebu, Hrvatska

Tokom studijske posjete Predsjedništva i Sekretarijata KKK Zagrebu, od 10. do 14. decembra 2019. godine, održani su sastanci sa Nacionalnim vijećem Crnogoraca u Zagrebu, Nacionalnim vijećem Albanaca u Zagrebu, te je obavljena posjeta Skupštine Republike Hrvatske, gde je održan sastanak sa gđom. Ermina Lekaj Perlaskaj, poslanik, predstavnica nacionalnih manjina, Albanaca, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca i Makedonaca u Skupštini Hrvatske.

Na svim ovim sastancima, položaj nacionalnih manjina, njihovi izazovi i iskustva u Republici Hrvatskoj, kao i uloga, mandat i organizacija Konsultativnog vijeća za zajednice i položaj i prava nevećinskih zajednica u Republici Hrvatskoj razgovaralo se o Hrvatskoj Kosovo.