• ISastanak radne grupe za zakonodavstvo

  Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

  10. Mart 2020. godine, Priština Radna grupa za zakonodavstvo na današnjem sastanku diskutovala je o pokretanju inicijative za proglašenje Dana kulturne raznolikosti na Kosovu, kao zvaničnog dan...

 • ISastanak radne grupe za pitanja kulture

  Sastanak radne grupe za pitanja kulture

  06. Mart 2020, Priština Radna grupa za kulturu održala je danas sastanak na kome su članovi radne grupe diskutovali u vezi sa posetama Direktorijatima za omladinu, sport i kulturu u Opštinama...

 • ISastanak Konsultativnog veća za zajednice

  Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

  27. Februar 2020, Priština Konsultativno veće za zajednice danas je održalo redovan sastanak na kome su predsedavajući Veća i predsedavajući radnih grupa izvestili članove o svojim aktivnost...

 • Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

  Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

  10. Mart 2020. godine, Priština Radna grupa za zakonodavstvo na današnjem sastanku diskutovala

 • Sastanak radne grupe za pitanja kulture

  Sastanak radne grupe za pitanja kulture

  06. Mart 2020, Priština Radna grupa za kulturu održala je danas sastanak na kome su članovi

 • Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

  Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

  27. Februar 2020, Priština Konsultativno veće za zajednice danas je održalo redovan sastanak n

Najnovije Vesti