• IOBAVEŠTENJE ZA APLICIRANJE ZA ČLANOVE VEĆA

  OBAVEŠTENJE ZA APLICIRANJE ZA ČLANOVE VEĆA

        Na osnovu člana 22 Statuta Konsultativnog veća za zajednice, koji je donesen putem dekreta Br. DNJ – 02 – 2017 predsednika Republike Kosovo, Sekretarijat Konsultativnog veća za za...

 • ISaopštenje za štampu 31. Maj 2018. godine

  Saopštenje za štampu 31. Maj 2018. godine

  Konsultativno veće za zajednice Priština, 31. Maj 2018. godine  Zgrada Skupštine, sala C-203   Na redovnom mesečnom sastanku članovi radnih grupa i predsedavajući Konsultativnog veća z...

 • ISaopštenje za štampu 30. Maj 2018. godine

  Saopštenje za štampu 30. Maj 2018. godine

  Sekretarijat Veća sastao sa zvaničnicima ECMI-a30. maj Priština   Zgrada Skupštine, sala N-303  Sekretarijat Konsultativnog veća za zajednice se sastao sa zvaničnicima ECMI-a (The European...

 • OBAVEŠTENJE ZA APLICIRANJE ZA ČLANOVE VEĆA

  OBAVEŠTENJE ZA APLICIRANJE ZA ČLANOVE VEĆA

        Na osnovu člana 22 Statuta Konsultativnog veća za zajednice, koji je donesen putem d

 • Saopštenje za štampu 31. Maj 2018. godine

  Saopštenje za štampu 31. Maj 2018. godine

  Konsultativno veće za zajednice Priština, 31. Maj 2018. godine  Zgrada Skupštine, sala C-203

 • Saopštenje za štampu 30. Maj 2018. godine

  Saopštenje za štampu 30. Maj 2018. godine

  Sekretarijat Veća sastao sa zvaničnicima ECMI-a30. maj Priština   Zgrada Skupštine, sala N-303

Najnovije Vesti