• ISastanak radne grupe za zakonodavstvo

  Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

  19. Februar 2020, Priština Radna grupa za zakonodavstvo na današnjem sastanku raspravljala je u vezi sa pokretanjem inicijative za proglašenje Dana kulturne raznolikosti na Kosovu, kao zvanično...

 • IDan aškalijske zajednice na Kosovu

  Dan aškalijske zajednice na Kosovu

  18. Februar 2020, Priština Predstavnici aškalijske zajednice u Veću g. Qerim Emini i gđa. Gyltene Osmani organizovali su sastanak povodom obeležavanja dana aškalija. Na sastanku su bili pozva...

 • ISastanak Konsultativnog veća za zajednice

  Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

  14. Februar 2020, Priština Konsultativno veće za zajednice organizovalo je svečani sastanak povodom obeležavanja 12. godišnjice Nezavisnosti Republike Kosovo. Predsedavajući Veća Lazar Radul...

 • Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

  Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

  19. Februar 2020, Priština Radna grupa za zakonodavstvo na današnjem sastanku raspravljala je u

 • Dan aškalijske zajednice na Kosovu

  Dan aškalijske zajednice na Kosovu

  18. Februar 2020, Priština Predstavnici aškalijske zajednice u Veću g. Qerim Emini i gđa. Gyl

 • Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

  Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

  14. Februar 2020, Priština Konsultativno veće za zajednice organizovalo je svečani sastanak po

Najnovije Vesti