Monthly archives: Korrik, 2022

Këshilli Konsultativ për Komunitete

29-30. Qershor 2022, Prevallë Këshilli Konsultativ për Komunitete në kuadër të Zyrës së Presidentes me mbështetjen e Misionit të OSBE-së, ka organizuar punëtorinë për ngritjen e kapaciteteve që synon rritjen e përfshirjes së anëtarëve të Këshillit në të gjitha çështjet që lidhen me mandatin e tyre. Qëllimi i punëtorisë ishte forcimi i vetëdijes së Këshillit …