Kryesuesi dhe Zëvendës kryesuesit 2020 - 2022

 

Lista e Kryesuesve dhe Zëvendës kryesuesve të KKK-së dhe Grupet Punuese

 

Këshilli Konsultativ për Komunitete

Grupi Punues për Legjislacion

Agim Ferati, kryesues i KKK-së
Gülten Nobırda, zv.kryesuese e KKK-së
Fatmir Zymberi, zv.kryesuesi i KKK-së

Agim Ferati, kryesues i GP

Gülten Nobırda, Zëvendës kryesuese e GP

Grupi Punues për Çështje të Arsimit

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve

Atakan Koro, Kryesues i GP
Senada Sagdati, Zëvendës kryesuese e GP

Ridvan Gashi, Kryesues i GP
Vesna Dabetić, Zëvendës kryesuese e GP

Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale

Grupi Punues për Çështje të Kulturës

Adelina Qorraj Emini, Kryesuese e GP
Denis Ivić, Zëvendës kryesues i GP

Amra Zaimi, Kryesuese e GP

Besart Jashari, Zëvendës kryesues i GP

 

 

 

Arkiva - Kryesuesit e Këshillit dhe zëvendës kryesuesit