Monthly archives: Mars, 2024

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur sot takimin e rregullt, në të cilin kryesuesi i Këshillit dhe kryesuesit e grupeve punuese raportuan para anëtarëve për aktivitetet e realizuara ndërmjet dy takimeve të Këshillit. Në takim Këshilli shqyrtoi dhe miratoi propozim raportin vjetor të punës për vitin 2023. Në takim, gjithashtu anëtarët e Këshillit u informuan …

Takim me Avokatin e Popullit

Kryesuesi i Këshillit, z. Atakan Koro dhe Sekretarja e Këshillit znj. Nafiye Gaş, janë pritur sot në takim në Institucionin e Avokatit të Popullit nga z. Naim Qelaj. Në takim Kryesuesi i Këshilli z. Atakan Koro, e informoi z. Qelaj, me sfidat dhe vështirësitë me të cilat ballafaqohen pjesëtarët e komuniteteve jo shumicë në Kosovë. …

Takimi me përfaqësuesit e OSBE-së

Sekretarja e Këshillit, znj, Nafiye Gaş, dhe zyrtarët e Sekretariatit, më 07 mars 2024, kanë pritur një takim përfaqësuesit e OSBE-së, znj. Shqipe Hajredini, znj. Valentina Pancaldi dhe z. Visar Hamza, me të cilët kanë diskutuar lidhur me aktivitetet e përbashkëta të cilat mund të realizohen gjatë vitit 2024. Pjesëmarrësit në takim u pajtuan për …

Punëtoria për hartimin e raportit vjetor të punës së Këshillit

Kryesia e Këshillit, kryesuesit e grupeve punuese dhe zyrtarët e Sekretariatit të Këshillit,  në punëtorinë e mbajtur, me datë 29 shkurt –02 mars, hartuan propozim raportin vjetor të punës së Këshillit, për vitin 2023. Gjatë punës, anëtarët ofruan kontributin e tyre me anë të komenteve dhe propozimeve në hartimin e raportit vjetor me aktivitetet e …